Toekomst Orgelarchief

Het orgelkundig onderwijs en onderzoek bloeit in Utrecht. Regelmatig komen dissertaties tot stand, en wijden studenten hun doctoraalscripties aan orgelkundige thema's. Het voorziet ook in een maatschappelijke behoefte: de Nederlandse monumentale orgels zijn wereldberoemd, en er is grote belangstelling voor de Nederlandse orgelcultuur bij muziek- en kunstliefhebbers, musici, musicologen en cultuurhistorisch geïnteresseerden in Nederland en daarbuiten. Mede op basis van dit brede maatschappelijke draagvlak worden veel orgelrestauraties gerealiseerd. Ook elders in Nederland vindt orgelkundig onderzoek plaats. Een recent bewijs van deze bloeiende onderzoekspraktijk werd geleverd tijdens het congres van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation dat in mei 1999 te Utrecht werd gehouden.

De Universiteit wil deze door professor Vente geschapen en tot op heden vruchtbare onderzoeks- en onderwijstraditie zoveel mogelijk stimuleren. Instandhouding en uitbreiding van het Utrechts Orgelarchief is daarbij essentieel. Helaas echter kunnen Nederlandse onderwijsinstellingen slechts in beperkte mate over middelen beschikken voor documentaire en archivalische taken. De Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente wil hierbij de helpende hand bieden.