Smits Archief

Catalogus van het Archief Smits

De orgelmakers Smits te Reek (NB) hebben hun bedrijf uitgeoefend van ca. 1820 tot 1925. Zes leden van de familie Smits, verdeeld over drie generaties, hebben het bedrijf in deze periode geleid. De orgelmakers Smits nemen een bijzondere plaats in omdat zij als eersten de uitzonderlijke waarde van de Nederlandse monumentale orgels vanaf ca. 1500 hebben beseft en zich daardoor bij het bouwen van hun eigen instrumenten hebben laten inspireren. Zij zijn er in geslaagd om ambachtelijke tradities van vóór 1800 (met name Brabants/Franse en Zuidduits-Oostenrijkse tradities) hoog te houden en weinig concessies te doen aan de na 1870 ook in de orgelbouw steeds verder oprukkende oprukkende fabrieksmatige werkwijze. Omwille van de zeer karakteristieke donkere, maar toch heldere klankkleur en de technische degelijkheid worden de Smits-orgels tot de topstukken van de negentiende-eeuwse orgelbouw gerekend. De firma Smits heeft ca. 100 orgels gebouwd, vooral in Zuid-Nederland.

Het in het Utrechts orgelarchief bewaard gebleven archiefgedeelte omvat ontwerptekeningen, werktekeningen, schetsen, kostenberekeningen, offertes, contracten, technische beschrijvingen (o.a. dispositieboeken), nota’s, rekeningenboeken, brieven, tabellen, foto’s en andere afbeeldingen, in totaal ongeveer ongeveer 650 documenten.

Klik om de afbeelding te vergrotenKlik om de afbeelding te vergrotenKlik om de afbeelding te vergrotenKlik om de afbeelding te vergroten

J. C. Smits-Boeracker (1759-1850), F.C. Smits (1834-1918), W. J. Smits (1844-1929) en F.C.J. Smits (1878-1928) 


Klik om de afbeelding te vergroten    Klik om de afbeelding te vergroten

Ontwerp Rugpositief - Pen/potlood 239 x 332 Amsterdam, St. Willibrordus binnen de Veste (l) en 
dispositie voor een te maken orgel in de R.K. Kerk te Batenburg (1879) (r)

Pentekening pneumatiek, 330x618 cm, datum en orgel onbekend