NIEUWS - 30/09/15

Wisseling bestuur

Na vele jaren van inzet voor de Stichting Utrechts Orgelarchief heeft Stephen Taylor zijn plaats in het bestuur ter beschikking gesteld. We danken Stephen hartelijk voor de tijd en energie die hij aan de stichting heeft besteed en wensen hem succes en plezier bij zijn werkzaamheden.
De open plaats in het bestuur wordt vanaf nu ingenomen door Jaap Jan Steensma. Steensma is werkzaam als musicus, musicoloog en orgeldeskundige. We heten Jaap Jan hartelijk welkom in onze gelederen en verwachten een vruchtbare samenwerking.
(Cees van der Poel, secretaris)

NIEUWS - 16/05/14

Orgelrapport Klaas Bolt gepubliceerd

Op zaterdag 10 mei jongstleden is in Leiden de monografie "Een hemels cieraad van harmonie: het orgel van de Waalse Kerk te Leiden in perspectief" gepubliceerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan orgelspecialist dr. Jan van Biezen.
In "Een hemels cieraad van harmonie", dat is uitgekomen onder redactie van Jaap Jan Steensma en Peter van Dijk, zijn naast bijdragen door de redactie, artikelen opgenomen van orgelspecialist Wim Diepenhorst, architect Hans Götz, emeritus-hoogleraar Henk Jan de Jonge en muziekjournalist Merlijn Kerkhof.
Een speciale plaats is ingeruimd voor een rapport uit het orgelarchief van Klaas Bolt, dat zich bevindt in het orgelarchief van de afdeling Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Uithof. De invloedrijke orgeladviseur Klaas Bolt schreef dit rapport in 1967, in de periode dat hij de heersende "neobarokke" stijlopvatting in de orgelbouw als meer en meer onbevredigend ging ervaren. Deze ontwikkeling in de denkwereld van Klaas Bolt is in het nu gepubliceerde rapport herkenbaar en wordt nader toegelicht door Peter van Dijk.
Andere bijdragen aan de nu gepubliceerde monografie hebben onder meer oude orgelstemmingen, de orgelmakers Steevens en Assendelft, en de vondst van nieuwe bronnen (muziek van de Leidse componist Philippus Pool en het koraalboek van de Haarlemse Bavo-organist Henricus Radeker) als onderwerp.
"Een hemels cieraad van harmonie" is uitgekomen bij de jonge muziekuitgeverij Erve Muziek. Enkele delen uit nieuw gevonden muziekwerken zijn op de bijgevoegde cd in première gebracht. Op korte termijn zal het boek via de catalogus opvraagbaar zijn.

NIEUWS - 03/02/14

Op zaterdag 22 februari 2014 organiseert de stichting Utrecht Orgelland (website) in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Uithof en de stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente een bijeenkomst met het thema "Als archieven spreken...". Medewerking verlenen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afdeling Instandhouding), het Museum Catherijneconvent en het Museum Speelklok.
Op het programma staat een lezing over het Utrechts Orgelarchief door Joost van Gemert, een lezing door Wim Diepenhorst over de rol van orgelarchieven bij restauratie en behoud van monumentale orgels, een voordracht over behoud en bedreigingen van het erfgoed in Nederlandse kerken door Richard de Beer en ten slotte een inleiding door Peter van Dijk met als titel "Het mes er in, of juist niet".
Er zijn twee intermezzi. Jan Kees de Ruijter van Museum Speelklok demonstreert een Flötenuhr en er wordt een korte film getoond van de orgelmakers Gebr. Van Vulpen over het ambacht van orgelmaken. Er zullen op de middag enkele stukken uit het Utrechts Orgelarchief te zien zijn.
De bijeenkomst vindt plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (locatie Uithof) en start om 12.00 uur met een ontvangst. Het programma begint om 13.00 uur en zal ongeveer 15.30 uur zijn afgelopen.
Voor meer informatie over de middag en aanmelding, zie de nieuwsbrief van Utrecht Orgelland en klik daarvoor hier.

NIEUWS - 13/08/13

Op zaterdag 19 januari 2013 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Torenpleinkerk in Vleuten het volledige archief van orgelmakers Jaap Fama en Piet Raadgever overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Het archief bestaat uit twee delen, in de eerste plaats bedrijfsdocumenten geordend ondergebracht in een reeks mappen die 1,6 meter plank beslaat. Het tweede deel bestaat uit tientallen kartonnen kokers met tekeningen vervaardigd voor de bouw van orgels. De documenten liggen eerst in quarantaine in de bibliotheek op de Uithof in Utrecht. Daarna zullen ze hun definitieve plaats in het Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente innemen en zijn ze beschikbaar voor raadpleging.

Tijdens de overdracht in Vleuten werden opnames gemaakt die verwerkt zijn in een item over Nederlandse orgels. Klik hier om de reportage te bekijken.

NIEUWS - 13/08/10

De catalogus van het archief Smits (auteur: drs. J.G.P.G. Boogaarts) en de inventarissen van de archieven Bolt, Erné, Kret en Legêne (auteur: drs. J.F. van Os) zijn nu doorzoekbaar. Zie ook Collecties.

 

NIEUWS - 19/02/09
 

Onlangs heeft het Utrechts Orgelarchief de volgende aanwinsten verworven:

  • Een aantal belangrijke stukken uit het archief van de orgelbouwers Maarschalkerweerd.

  • Het archief van de orgelbouwer Hendrik Strubbe (1926-1997).

  • Het archief van de orgeldeskundige dr. A.J. Gierveld (1932-2006) (klik hier voor de inventaris)

De Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente werd opgericht op 27 juli 2000. Zij stelt zich ten doel het in het Utrechts Orgelarchief van de Universiteit Utrecht aanwezige materiaal te conserveren, te ontsluiten en voor onderzoek beschikbaar te stellen. Daarnaast is zij actief bezig belangrijke archieven van orgelmakers en orgeldeskundigen te verwerven ten behoeve van de uitbreiding van het Utrechtse Orgelarchief.

Maarten Albert Vente (1915-1989) en het Utrechts Orgelarchief

De stichting draagt de naam van prof.dr. Maarten Albert Vente (1915-1989). Reeds tijdens de voorbereiding van zijn promotie in de dertiger jaren van de twintigste eeuw verzamelde Maarten Albert Vente archivalia op orgelgebied. Hij werd in 1958 docent en in 1979 hoogleraar in de instrumentenkunde, in het bijzonder de orgelkunde, aan de Universiteit Utrecht. Hij droeg zijn archief over aan de universiteit, zette zijn verzamelactiviteiten voort en beheerde het archief tot aan zijn emeritaat in 1980. Ook zijn opvolgers zetten de verzamelactiviteiten voort.

Prof.dr. Maarten Albert Vente (1915-1989)

Het aldus tot stand gekomen Utrechtse Orgelarchief speelt een belangrijke rol in de orgelwetenschap, niet in de laatste plaats met betrekking tot restauraties van monumentale orgels in en buiten Nederland. Het bevat thans ongeveer 150.000 stukken, vooral over orgels in Nederland, maar ook over orgels elders (o.a. Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Oostenrijk). De stukken zijn geordend op lokatie. De volgende typen materialen zijn aanwezig:

Het archief (adres: Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht) is toegankelijk op afspraak met Bart Jaski, klik hier om een e-mail te sturen; telefoon 030 2536521.

 
Deze site kan optimaal bekeken worden bij een schermresolutie van 1024 x 768 - Aangepast 28-02-2014