Belang Orgelarchief

Het Utrechts Orgelarchief is gericht op orgelhistorische informatie en documentatie in brede zin. De verschillende typen documenten vullen elkaar aan. Historische bestekken, bouwtekeningen etc. leveren fundamentele informatie over de orgels zelf; archieven van deskundigen informeren over de geschiedenis van de instrumenten en van de opvattingen met betrekking tot behoud, restauratie, vernieuwing, smaak etc.; krantenknipsels, concertprogramma's, aankondigingen en andere documenten geven een beeld van het functioneren in muziekleven en maatschappij.   

De Rijksorgeladviseur en andere orgeldeskundigen raadplegen het archief veelvuldig. De brede orgelhistorische documentatie in het Utrechtse archief is vaak nodig bij de restauratie van historische orgels; deze documentatie geeft bovendien een beeld van de herleving van de ambachtelijke orgelbouw- en orgelrestauratiepraktijk sinds ongeveer 1950. Een tweede groep gebruikers wordt gevormd door organisten, componisten, publicisten etc.: het orgelarchief wordt door hen geraadpleegd bij de voorbereiding van allerhande publicaties. Vanuit de opleiding Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht is er vooral van studenten veel belangstelling voor het archief. Het vormt dikwijls het startpunt voor het schrijven van een referaat, scriptie of publicatie over een bepaald orgel, een bepaalde orgelbouwer etc.

De aard van de vragen varieert van "recht toe recht aan" (wie heeft dat orgel gebouwd, wanneer is het gerestaureerd, etc.) tot zeer complex.